juko
  Sprzątamy świat dla Ciebie !


  Żeby nas śmieci nie zasypały
  dbajmy o otocznie  i segregujmy odpady
  juko
  Twoje odpady naszym problemem !


  Kompleksowa Gospodarka Odpadami


  juko
  Chrońmy nasze wspólne środowisko


  Jesteśmy zawsze blisko
  dbając o Ciebie i środowisko

  O firmie

  JUKO Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od 1993r. Przedmiotem prowadzonej działalności jest kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.


  Juko sp. z o.o. jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce i jako pierwsze w byłym województwie piotrkowskim rozpoczęło selektywną zbiórkę odpadów powstających w gospodarstwach domowych i zakładach pracy. Zebrane surowce wtórne nie trafiają na składowisko odpadów lecz są przetwarzane w procesie recyklingu w celu powtórnego wykorzystania. Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez przystosowanie do wymogów Unii Europejskiej przepisy ochrony środowiska firma Juko sp. z o.o. prowadzi zbiórkę surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych i przemysłowych w firmach i instytucjach regionu łódzkiego oraz na tereniecałego kraju.

  Dynamiczny rozwój firmy w okresie 18 lat spowodował, iż obecnie firma objęła programem kompleksowej segregacji odpadów ponad 400 firm i instytucji na terenie województwa łódzkiego. Wyspecjalizowana kadra fachowa opracowuje i wdraża indywidualne systemy kompleksowej segregacji odpadów i organizuje szkolenia związane z wprowadzaniem segregacji zgodnie z nowymi przepisami ochrony środowiska.

  Od początku 2002r. firma Juko sp. z o.o. rozszerzyła swoje usługi o wykonywanie obowiązku odzysku i recyklingu opakowań zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Juko sp. z o.o. posiada stosowne do działalności umowy z podmiotami łańcucha recyklingu i zezwolenia odpowiednich urzędów.