juko
  Sprzątamy świat dla Ciebie !


  Żeby nas śmieci nie zasypały
  dbajmy o otocznie  i segregujmy odpady
  juko
  Twoje odpady naszym problemem !


  Kompleksowa Gospodarka Odpadami


  juko
  Chrońmy nasze wspólne środowisko


  Jesteśmy zawsze blisko
  dbając o Ciebie i środowisko

  Oferta

  • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORSTW
  • SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
  • ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
  • RECYKLING SZKŁA
  • DEMONTAŻ I ODBIÓR POKRYĆ ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
  • ODBIÓR GRUZU I ODPADÓW BUDOWLANYCH
  • INNE USŁUGI PORZĄDKOWE NA ZAMÓWIENIE