juko
  Sprzątamy świat dla Ciebie !


  Żeby nas śmieci nie zasypały
  dbajmy o otocznie  i segregujmy odpady
  juko
  Twoje odpady naszym problemem !


  Kompleksowa Gospodarka Odpadami


  juko
  Chrońmy nasze wspólne środowisko


  Jesteśmy zawsze blisko
  dbając o Ciebie i środowisko

  Strona główna

  JUKO Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą od 1993r. Przedmiotem prowadzonej działalności jest kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi.

  Jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw w Polsce i jako pierwsze w Piotrkowie i byłym województwie piotrkowskim rozpoczęło selektywną zbiórkę odpadów powstających w gospodarstwach domowych i zakładach pracy. Zebrane surowce wtórne nie trafiają na składowisko odpadów lecz są przetwarzane w procesie recyklingu w celu powtórnego wykorzystania.

  Wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym przez przystosowanie do wymogów Unii Europejskiej przepisy ochrony środowiska firma Juko sp. z o.o. prowadzi zbiórkę surowców wtórnych oraz odpadów niebezpiecznych i przemysłowych w firmach i instytucjach regionu łódzkiego oraz na tereniecałego kraju.

  Od początku 2002r. firma Juko sp. z o.o. rozszerzyła swoje usługi o wykonywanie obowiązku odzysku i recyklingu opakowań zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Juko sp. z o.o. posiada stosowne do działalności umowy z podmiotami łańcucha recyklingu i zezwolenia odpowiednich urzędów.