juko
  Sprzątamy świat dla Ciebie !


  Żeby nas śmieci nie zasypały
  dbajmy o otocznie  i segregujmy odpady
  juko
  Twoje odpady naszym problemem !


  Kompleksowa Gospodarka Odpadami


  juko
  Chrońmy nasze wspólne środowisko


  Jesteśmy zawsze blisko
  dbając o Ciebie i środowisko

  Dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi

  Zawartość podstrony Dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi

  Nazwa zadania: „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych
  o mocy 49,22 kWp każda w przedsiębiorstwie "JUKO"
  w miejscowości Piotrków Trybunalski”
  Wartość zadania:310 065 zł
  Forma dofinansowania: pożyczka.
  Projekt polega na montażu 2 instalacji fotowoltaicznej o mocy
  49,22 kWp każda w przedsiębiorstwie Juko Sp. z o.o.
  Celem projektu jest ograniczenie szkodliwego wpływu na
  środowisko emisji substancji szkodliwych przy wytwarzaniu
  energii elektrycznej.
  Zadanie sfinansowano w całości ze środków pochodzących
  z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  Nazwa zadania: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 117 kWpw przedsiębiorstwie "JUKO"
  w miejscowości Piotrków Trybunalski”
  Wartość zadania: 499 889 zł
  Forma dofinansowania: pożyczka.
  Projekt polega na montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 117 kWp w przedsiębiorstwie
  Juko Sp. z o.o.
  Celem projektu jest ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko emisji substancji
  szkodliwych przy wytwarzaniu energii elektrycznej.
  Zadanie sfinansowano w całości ze środków pochodzących z pożyczki udzielonej przez
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
  Wartość zadania: 499 889 zł
  Forma dofinansowania: pożyczka.