juko
  Sprzątamy świat dla Ciebie !


  Żeby nas śmieci nie zasypały
  dbajmy o otocznie  i segregujmy odpady
  juko
  Twoje odpady naszym problemem !


  Kompleksowa Gospodarka Odpadami


  juko
  Chrońmy nasze wspólne środowisko


  Jesteśmy zawsze blisko
  dbając o Ciebie i środowisko

  BUDZISZEWICE

  ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH I SEGREGOWANYCH NA 2018 ROK


  Budziszewice, Józefów Stary, Nowy Józefów, Teodorów, Anatolin, Adamów:
  2.01.2018, 15.01.2018, 29.01.2018, 12.02.2018, 26.02.2018, 12.03.2018, 26.03.2018, 9.04.2018, 23.04.2018, 7.05.2018, 21.05.2018, 4.06.2018, 18.06.2018, 2.07.2018, 16.07.2018, 30.07.2018, 13.08.2018, 27.08.2018, 10.09.2018, 24.09.2018, 8.10.2018, 22.10.2018, 5.11.2018, 19.11.2018, 3.12.2018, 17.12.2018, 31.12.2018

  Agnopol, Helenów, Mierzno, Nepomucenów, Nowe Mierzno, Nowy Rekawiec, Rekawiec, Węgrzynowice, Wegrzynowice-Modrzewie, Zalesie:

  2.01.2018, 16.01.2018, 30.01.2018, 13.02.2018, 27.02.2018, 13.03.2018,27.03.2018, 10.04.2018, 24.04.2018, 8.05.2018, 22.05.2018, 5.06.2018, 19.06.2018, 3.07.2018, 17.07.2018, 31.07.2018, 14.08.2018, 28.08.2018, 11.09.2018, 25.09.2018, 9.10.2018, 23.10.2018, 6.11.2018, 20.11.2018, 4.12.2018, 18.12.2018 


  Odbiór odpadów komunalnych i segregowanych z miejscowości:
  Budziszewice, Józefów Stary, Nowy Józefów, Teodorów, Anatolin, Adamów

  przewidziany na dzień 22.12.2014 roku odbędzie się dnia 18.12.2014 roku.


  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, BIO i segregowanych 2015 r:

  Rejon: BUDZISZEWICE I

  05.01.2015 i 19.01.2015


  Rejon: BUDZISZEWICE II

  09.01.2015 i 20.01.2015


  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, BIO i segregowanych 2014 r:

  Rejon: BUDZISZEWICE I

  6-01-2014, 20-01-2014, 3-02-2014, 17-02-2014, 3-03-2014, 17-03-2014, 31-03-2014
  14-04-2014, 28-04-2014, 12-05-2014, 26-05-2014, 9.06.2014, 23.06.2014
  7.07.2014, 21.07.2014, 4.08.2014, 18.08.2014, 01.09.2014, 15.09.2014, 29.09.2014
  13.10.2014, 27.10.2014, 10.11.2014, 24.11.2014, 08.12.2014, 22.12.2014


  Rejon: BUDZISZEWICE II

  7-01-2014, 21-01-2014, 4-02-2014, 18-02-2014, 4-03-2014, 18-03-2014
  1-04-2014, 15-04-2014, 29-04-2014, 13-05-2014, 27-05-2014, 10.06.2014, 24.06.2014
  8.07.2014, 22.07.2014, 5.08.2014, 19.08.2014, 02.09.2014, 16.09.2014, 30.09.2014
  14.10.2014, 28.10.2014, 11.11.2014, 25.11.2014, 09.12.2014, 23.12.2014


  Podział na rejony:

  Budziszewice I
  Budziszewice, Antolin, Teodorów, Józefów Stary i Nowy, Adamów

  Budziszewice II
  Węgrzynowice Modrzewie, Węgrzynowice, Zalesie, Helenów, Mierzno Nowe, Mierzno, Nowy Rękawiec, Rękawiec, Agnopol, Nepomucenów