juko
  Sprzątamy świat dla Ciebie !


  Żeby nas śmieci nie zasypały
  dbajmy o otocznie  i segregujmy odpady
  juko
  Twoje odpady naszym problemem !


  Kompleksowa Gospodarka Odpadami


  juko
  Chrońmy nasze wspólne środowisko


  Jesteśmy zawsze blisko
  dbając o Ciebie i środowisko

  Polityka jakości

  Firma Juko sp. z o.o. działa na rynku polskim w sektorze gospodarki odpadami od 1993 roku.

  Nadrzędnym celem  firmy jest:

  •     Prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych wraz z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
  •     Prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie odbioru odpadów przemysłowych i niebezpiecznych.
  •     Kompleksowa obsługa w zakresie obrotu surowcami wtórnymi.
  •     Segregacji i przekazywania do dalszego wykorzystania odzyskanych surowców.


  Działania prowadzimy w sposób przyjazny dla środowiska, gwarantujący spełnienie wymagań i oczekiwań klientów, obowiązujących przepisów i norm.

  Cel ten realizujemy przez:

  •     Prowadzenie działalności skierowanej na budowie trwałych i pozytywnych relacji z klientami i wszystkimi stronami zainteresowanymi naszą działalnością.
  •     Współpracę z klientami i dostawcami posiadającymi ustalone kompetencje i spełniającymi nasze wymagania dotyczące jakości i środowiska.
  •     Systematyczną analizę przepisów prawnych dotyczących jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i innych wymagań, do których spełnienia firma się zobowiązała i stosowanie ich w bieżącej działalności.
  •     Identyfikowanie i monitorowanie aspektów środowiskowych związanych z naszymi działaniami i  usługami.
  •     Ograniczenie zużycia zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie odpadów jako surowców, właściwe gospodarowanie zasobami wodnymi i energią.
  •     Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska poprzez zastosowanie nowoczesnych i przyjaznych środowisku technologii, racjonalną gospodarkę odpadami, emisjami poprzez minimalizację odpadów poprodukcyjnych, efektywne wykorzystanie środków transportu.
  •     Poddawaniu okresowym auditom i przeglądom poszczególnych obszarów firmy celem doskonalenia  sposobów i środków przeciwdziałających zagrożeniom i awariom.
  •     Ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością i środowiskiem.


  Firma Juko sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów i zapewnia, że Polityka Jakości i Ochrony Środowiska odpowiada ustalonym celom, jest znana, obowiązuje wszystkich pracowników Firmy , udostępniona wszystkim zainteresowanym stronom

  Prezes Zarządu
  Bogumiła Szczukocka