juko
  Sprzątamy świat dla Ciebie !


  Żeby nas śmieci nie zasypały
  dbajmy o otocznie  i segregujmy odpady
  juko
  Twoje odpady naszym problemem !


  Kompleksowa Gospodarka Odpadami


  juko
  Chrońmy nasze wspólne środowisko


  Jesteśmy zawsze blisko
  dbając o Ciebie i środowisko

  Odbiór odpadów komunalnych


  NACIŚNIJ NA WYBRANĄ GMINĘ A UZYSKASZ HARMONOGRAM  Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał tylko i wyłącznie w znormalizowanych pojemnikach. Firma JUKO Sp. z o.o. nie odbiera odpadów z worków

  Odpady segregowane będą odbierane tylko i wyłącznie workach oznaczonych logo firmy JUKO. Asortyment zajdujący się w worku powinien odpowiadać opisowi znajdującemu się na worku.
  Worki na odpady segregowane powinny być zapełnionne w minimum 3/4 jego objętości.