juko
  Sprzątamy świat dla Ciebie !


  Żeby nas śmieci nie zasypały
  dbajmy o otocznie  i segregujmy odpady
  juko
  Twoje odpady naszym problemem !


  Kompleksowa Gospodarka Odpadami


  juko
  Chrońmy nasze wspólne środowisko


  Jesteśmy zawsze blisko
  dbając o Ciebie i środowisko

  Odbiór odpadów komunalnych

  UWAGA! UWAGA! UWAGA!


  FIRMA JUKO SP. Z O.O. informuje, że odbiór odpadów komunalnych z działalności gospodarczych przypadający na dzień 3.06.2021 został przeniesiony na dzień 2.06.2021r.  Przedsiębiorco - kontrahencie JUKO Sp. z o.o., zgłoś zawieszenie działalności gospodarczej, zaoszczędzisz pieniądze, a my czas, nie podjężdzając po pusty lub zamknięty pojemnik. 

  UWAGA! UWAGA! UWAGA!

  W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 informujemy mieszkańców - Gminy Moszczenica, że od dnia 06.04.2020 do 17.04.2020 roku zawieszamy odbiór odpadów segregowanych czyli papieru, tworzyw sztucznych i szkła.  Odpady komunalne i bio będą odbierane zgodnie z dotychczasowymi harmonogramami. Mamy nadzieję , że sytuacja epidemiologiczna pozwoli nam w możliwie najkrótszym czasie powrócić do wykonywania naszych zadań.
  Życzymy wszystkim mieszkańcom zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy.

                                        Właściciele i pracownicy firmy JUKO  ODBIÓR ODPADÓW Z TERENU SEKTORA III W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  BEDZIE ODBYWAŁ SIĘ BEZ ZMIAN.

  NACIŚNIJ NA WYBRANĄ GMINĘ A UZYSKASZ HARMONOGRAM

  UWAGA!  PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW OD GODZ. 6.00  MIESZKAŃCY SEKTORA III  (PIOTRKÓW TRYBUNALSKI):


  Odbiór odpadów komunalnych będzie się odbywał tylko i wyłącznie w znormalizowanych pojemnikach. Firma JUKO Sp. z o.o. nie odbiera odpadów z worków

  Odpady segregowane będą odbierane tylko i wyłącznie workach oznaczonych logo firmy JUKO. Asortyment zajdujący się w worku powinien odpowiadać opisowi znajdującemu się na worku.
  Worki na odpady segregowane powinny być zapełnionne w minimum 3/4 jego objętości.